Poďakovanie primátora mesta Nemšová

Dovoľte mi, aby som osobitne poďakoval pánovi Romanovi Korvasovi, ktorý nám daroval zdravotnícke textilné rúška, ktoré zamestnankyne MsÚ distribuovali starším, osamelým občanom nášho mesta.

Dovoľte mi poďakovať za ušitie rúšok pani: Kataríne Morihlatkovej, Oľge Murkovej, Elene Belkovej, Jitke Mačinovej, Márii Patkovej, Eve Košútovej, Jaroslave Artmanovej, Helene Moravčíkovej, Jessice Navrátilovej, Márii Ližičiarovej Kataríne Pružincovej, Márii Čajkovej, Márii Pšenčíkovej, Kataríne Chabadovej, Anne Kebískovej, Monike Korienkovej, Renáte Knápkovej, Jane Husárovej a Eve Vavrušovej.

Ďalej vďaka patrí aj naším dobrovoľným hasičom či skautom, ktorí sa podujali rúška rozdávať a prepáčte prosím, ak som niekoho opomenul, ale aj takejto osobe patrí úprimná vďaka. Celkovo sme do dnešného dňa za pomoci dobrovoľníkov a zamestnankýň MsÚ rozdali 910 ochranných rúšok.

Váš primátor – Miloš Mojto

Všetky aktuality