Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 2.05.2023

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny dňa  2.05.2023 na uliciach SNP 20, a Mlynská  10/VE, Nemšová.

Všetky aktuality