Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny.
Všetky aktuality