Petícia za obnovenie predaja cestovných lístkov v meste Nemšová

Na základe požiadavky viacerých Vás občanov mesta, využívame petičné právo na presadenie nášho spoločenského záujmu.

V piatok 03. januára 2020 sa začali podpisovať 2 petičné hárky: za obnovenie možnosti zakúpenia cestovných lístkov na železničnej stanici v našom meste alebo za umiestnenie automatu na predaj cestovných lístkov do priestorov železničnej stanice.

Miesta, kde bude možné podpísať petíciu:

Mestský úrad Nemšová, na všetkých oddeleniach

Mestské knižnice v Nemšovej, Kľúčovom a v Trenčianskej Závade

VPS, m. p. o. Nemšová

Základná škola Nemšová, ul. Janka Palu 2

Materská škola, ul. Odbojárov 8, Nemšová, na všetkých elokovaných triedach

Spôsob vypisovania petície:

žiadame vás, aby ste pri podpisovaní petičných hárkov vypisovali všetky Vaše údaje podľa tabuľky a to: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska: obec, ulica, popisné číslo, PSČ a Váš vlastnoručný podpis.

Ďalšie bližšie informácie týkajúce sa petície budeme zverejňovať na web stránke mesta, v skrinkách úradných oznamov a v mestskom rozhlase.

Vyzývame všetkých našich spoluobčanov na podporu a podpísanie petície, aby sme spoločným úsilím a počtom podpisov zvýšili šancu na to, aby výzva verejnosti bola úspešne akceptovaná.

Vopred ďakujeme tým, ktorí sa zapoja do petície. Členovia petičného výboru Miloš Mojto, Tomáš Prno, Beáta Belková 

Všetky aktuality