Oznámenie - Podávanie kandidátnych listín

O z n á m e n i e

Podávanie kandidátnych listín pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta Nemšová:

zapisovateľka mestskej volebnej komisie – Mgr. Beáta Belková

kontakt: 032/6509 640, 0918 349 340

Dňa 30.8.2022  sa kandidátne listiny podávajú do 17.00 hod. – kancelária č. 110, na prízemí. V čase od 17.00 do 24.00 po telefonickom dohovore so zapisovateľkou mestskej volebnej komisie.

 

                                                                                    JUDr. Miloš Mojto

                                                                                       primátor mesta

 

Všetky aktuality