Oznámenie o zmene poplatkov za MZZO a účinnosť VZN Mesta Nemšová č. 1/2024 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Nemšová od 01.04.2024.

Všetky aktuality