Oznámenie o výberovom konaní Základnej umeleckej školy, Nemšová

MESTO NEMŠOVÁ   v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy, Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová.

Všetky aktuality