Oznámenie o výberovom konaní Základnej školy, Nemšová

MESTO NEMŠOVÁ  v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Janka Palu 2, 914 41 Nemšová.

Všetky aktuality