Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 Mestský úrad v Nemšovej oznamuje voľné pracovné miesto na pozícii:

 •  administratívny pracovník na sekretariáte primátora mesta

(zastupovanie počas MD a RD)

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Nemšová, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok – 1,0

Termín nástupu do zamestnania: 01.11.2020, prípadne podľa dohody

Požiadavky na zamestnanca:

 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • bezúhonnosť
 • samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť
 • práca s PC, MS Office a pod. na pokročilej úrovni
 • práca v interných administratívnych systémoch vítaná ( CORA GEO)
 • práca v informačných systémoch -  elektronická schránka a pod.
 • vodičský preukaz skupiny B
 • zdravotná spôsobilosť

Platové podmienky:

nástupná mzda od 584 € brutto v závislosti od odpracovaných rokov

Charakteristika pracovného miesta:

 • administratívne práce na sekretariáte primátora, podateľňa MsÚ
 • administratívne práce s informačnými systémami verejnej správy
 • administrátorské práce na web stránkach mesta

Žiadosť spolu s profesijným životopisom a súhlasom na použitie osobných údajov podľa § 13 v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zašlite  e – mailom na adresu: prednosta@nemsova.sk v termíne do 12.10.2020.

V Nemšovej, dňa 06.10.2020

                  Ing. Rudolf Kúkel, PhD.

                prednosta MsÚ

                                                                                                                                                                                       

 

Všetky aktuality