Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Mestský úrad v Nemšovej oznamuje voľné pracovné miesto na pozícii: referent oddelenia investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku, dopravy a pozemných komunikácií, stavebného úradu mesta Nemšová

Všetky aktuality