Oznam Základnej školy Janka Palu 2, Nemšová

Vážení rodičia.

Riaditeľstvo Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová oznamuje,  že žiaci 1. stupňa sa budú od 03. 11. 2020 do 05. 11. 2020 vrátane vzdelávať dištančne, budú sa vzdelávať doma. 

Vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom EduPage, rodičov a žiakov budú kontaktovať  pani učiteľky triedne/vyučujúce.

V tomto termíne sa ruší  aj prevádzka školského klubu detí.

Všetci žiaci  sú počas dištančného vzdelávania  odhlásení z obedov.

Školská jedáleň varí obedy od 03. 11. 2020 do 05. 11. 2020  pre žiakov a zamestnancov Katolíckej spojenej školy, Materskej školy svätého Gabriela a pre cudzích stravníkov.

Žiaci 2. stupňa zostávajú v dištančnom vzdelávaní do 27. 11. 2020.

Za porozumenie ďakujeme.

Vedenie školy

Všetky aktuality