Oznam - rekonštrukcia plynovodov

Oznamujeme občanom, že SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava bude v dňoch od 15.marca 2021 do 30. októbra 2021 realizovať stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Duklianka 2.SC“ v zmysle stavebného povolenia. Rekonštrukciou plynovodov budú dotknuté miestne komunikácie a chodníky na ulici: Slovenskej armády, Obrancov mieru, Revolučná, 9. mája, Duklianska, Osloboditeľov a Púchovská. Počas výstavby bude obmedzený dopravných režim na predmetných miestnych komunikáciách, ktorý bude riadený schváleným prenosným dopravným značením.

Na základe uvedeného prosíme obyvateľov dotknutej oblasti, aby svoje súkromné motorové vozidlá neparkovali na verejnej komunikácii, a tým umožnili realizáciu predmetnej stavby a plynulú premávku.

Ďakujeme za pochopenie.

Mesto Nemšová

Všetky aktuality