Oznam - rekonštrukcia plynovodov

Oznamujeme občanom, že SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  bude v dňoch od 15. apríla 2021  do 15. októbra 2021 realizovať stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Duklianka 1.SC“ v zmysle stavebného povolenia.  Rekonštrukciou plynovodov budú dotknuté miestne komunikácie a chodníky na ulici: Janka Palu, Púchovská, Železničná, Považská, Karpatská, Dubnická cesta, Hornov, Sklárska, Vážska, Mládežnícka. Počas výstavby bude obmedzený dopravných režim na predmetných miestnych komunikáciách, ktorý bude riadený schváleným prenosným dopravným značením.

Na základe uvedeného prosíme obyvateľov dotknutej oblasti, aby svoje súkromné motorové vozidlá neparkovali na verejnej komunikácii, a tým umožnili  realizáciu predmetnej stavby a plynulú premávku.

Ďakujeme za pochopenie.

Mesto Nemšová

Všetky aktuality