Oznam pre občanov mesta Nemšová

Mesto Nemšová, v. z. Ing. Františkom Baginom, primátorom mesta oznamuje občanom,že v dňoch 28.8. , 30.8. a 31.8. 2017(v pondelok, v stredu a vo štvrtok) bude Mestský úrad v Nemšovej zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zamestnancov.

Neodkladné záležitosti môžete vybaviť nasledovne:

Úmrtie a pohreb

VPS, m.p.o. – pohrebná služba, Mierové námestie 21, Nemšová, tel. kontakt: 032 6598 422 kancelária: 0911 256 771 správca: 0911 956 258

Osvedčenie podpisu, overenie listiny

Notárska kancelária, JUDr. Želmíra Pagáčová, ul. Fándlyho 130/8, Dubnica nad Váhom, tel. kontakt: 042/4420398

Notárska kancelária, JUDr. Miroslava Turňová, Moyzesova 1200/12, Dubnica nad Váhom, tel. kontakt: 042/4425486

Všetky aktuality