OZNAM - POMOC UKRAJINE

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s dianím na Ukrajine, mesto Nemšová poskytlo urgentné ubytovanie odídencom z Ukrajiny -  matkám s deťmi a jednej rodine s maloletými deťmi v penzióne NTS v Nemšovej. 

Všetkým občanom ktorí majú záujem zlepšiť situáciu utečencov v našom meste  dávame do pozornosti, že je možnosť prispieť finančne na existujúci transparentný účet mesta Nemšová, č. SK68 0900 0000 0051 7112 1256 ktorý je uvedený aj na úradných tabuliach mesta Nemšová. Pri poukázaní zadaní darovanej sumy je potrebné do poznámky uviesť text UKRAJINA resp. skratku UA.

Výťažok bude použitý adresne a presne len v Nemšovej, nikam mimo mesta sa nebude posielať. Do 10 dní po skončení každého kalendárneho mesiaca mesto Nemšová zverejní na web stránke mesta a na úradných tabuliach mesta Nemšová na čo konkrétne boli vyzbierané finančné prostriedky použité. 

Všetkým Vám ktorí sa rozhodnete pre podporu tejto výzvy Vám vopred ďakujeme.

Všetky aktuality