Oznam o voľnej pracovnej pozícii samostatný odborný referent životného prostredia na Mestsko

Mesto Nemšová so sídlom Janka Palu 2/3, 914 441 Nemšová hľadá vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu samostatný odborný referent životného prostredia na Mestskom úrade v Nemšovej, oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry.
Všetky aktuality