Organizačné pokyny pre účastníkov Nemšovského jarmoku 2015

1. Miesto konania:Nemšová, Ul. Janka Palu, Mierové námestie, Ul. Sklárska, Ul. Vážska 2. Usporiadateľ jarmoku: Mestský úrad Nemšová a Verejnoprospešné služby, m.p.o. Nemšová 3. Prideľovanie miest:od 6.7.2015 na MsÚ v Nemšovej počas pracovnej doby, kanc. č. 104 4. Poplatky: V zmysle VZN č.6 /2012, príloha č. 2
Všetky aktuality