Organizačné pokyny pre účastníkov jarmoku v roku 2019

Podrobné informácie vám budú poskytnuté na Mestskom úrade v Nemšovej, oddelení životného prostredia a kultúry č. t. 032 / 65 09 619. Informácie o navýšení poplatku za predajné miesto v zmysle uznesenia MsZ Nemšová budú doplnené po jeho schválení.
Všetky aktuality