Organizačné pokyny pre účastníkov Jarmoku 2023

Nemšovský jarmok 2023 sa uskutoční dňa 11.08. - 12.08.2023.

Prihlášky s naskenovanými dokladmi zasielajte na mail: sekretariatprimatora@nemsova.sk

alebo osobne prineste do podateľne na MsÚ Nemšová.

Informácie : zivotne@nemsova.sk

Mobil: 0918 876 695

Všetky aktuality