Optická telekomunikačná sieť spoločnosti SLOVAK TELEKOM - oznam

Spoločnosť Slovak Telekom nás na základe viacerých podnetov zo strany občanov mesta Nemšová informovala, že domácnosti navštevuje osoba, ktorá sa vydáva za zamestnanca tejto spoločnosti a žiada od občanov poplatok za pripojenie sa do optickej siete. Spoločnosť Slovak Telekom upozorňuje občanov, že jej zamestnanci nevyberajú žiadne poplatky, poskytujú občanom len informácie o možnostiach zriadenia optickej prípojky a preto žiadajú o obozretnosť.

Vážení občania, spoločnosť Slovak Telekom nás požiadala o uverejnenie nasledovného oznamu:

Spoločnosť Slovak Telekom v rámci modernizácie sietí, bude v našom meste bezplatne realizovať výstavbu optickej siete. Táto sieť nám poskytne pripojenie na vysokorýchlostný internet a digitálnu televíziu. V najbližších dňoch Vás bude osobne navštevovať pracovník, ktorý zaznačí, kam Vám bude bezplatne umiestnená optická prípojka. Táto prípojka Vás nezaväzuje k odberu služieb, bude prichystaná do budúcna, keby ste sa niekedy rozhodli služby využívať. Tí, ktorí nebudú zastihnutí, si nájdu v schránke tlačivo aj s telefónnym číslom pracovníka, na ktorého sa môžu obrátiť. Vyplnené tlačivo je možné odovzdať aj na mestskom úrade.

Vzhľadom na skutočnosť, že uvedenú aktivitu nezastrešuje mesto Nemšová, obracajte sa s prípadnými otázkami priamo na zástupcov spoločnosti Slovak Telekom na tel. čísle 0904 179 524.

Všetky aktuality