Opätovné otvorenie mestskej knižnice

Mestský úrad Nemšová na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3795/2020 z 5. mája 2020 za sprísnených hygienických podmienok od 7. mája 2020 opätovne otvára pre verejnosť mestskú knižnicu mesta Nemšová.

  Výpožičný čas mestskej knižnice v Nemšovej

Pondelok                               12:00 – 18:00

Utorok                                   12:00 – 18:00

Streda                                    12:00 – 18:00

Štvrtok                                  12:00 – 18:00

Piatok                                    13:00 – 19:00

Sobota                                   zatvorené

Nedeľa                                   zatvorené

 

  Výpožičný čas mestskej knižnice v Kľúčovom (od 15.5.2020)

Piatok                                    15:00 – 19:00

 

  Výpožičný čas mestskej knižnice v Trenčianskej Závade

Pondelok                               17:30 – 19:30

Štvrtok                                  17:30 – 19:30

 

Opatrenia pre návštevníkov knižnice :

  1. V priestore knižnice sa môže zdržiavať maximálne jeden návštevník (v Nemšovej dvaja) - výnimkou je osoba, ktorá potrebuje sprievod inej osoby – dieťa, telesne postihnutá osoba a pod.
  2. Vstup do knižnice je povolený iba v hygienických rukaviciach, prípadne po dezinfekcii rúk.
  3. Návštevníci knižnice musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka).

 

Prevádzky knižníc sú povinné dodržiavať nasledovné:

  1. Pred vstupom do knižnice umiestniť dezinfekciu na ruky.
  2. Pracovníci knižnice musia mať pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice.
  3. Pracovníci knižnice musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka).
  4. Vrátenú knihu alebo publikáciu odložiť na vyhradené miesto a ďalšia manipulácia s ňou je možná až po uplynutí 24 hodín.

 

Za pochopenie vopred ďakujem.

Ing. Rudolf KÚKEL, PhD.

prednosta MsÚ

Všetky aktuality