Okresné riaditeľstvo PZ SR v Trenčíne - oznam k šíreniu vírusu COVID 19

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne Vám oznamuje, že v súvislosti so šíriacou sa nákazou vírusu COVID 19 a vzhľadom na vládou SR vyhlásenú Mimoriadnu situáciu boli prijaté opatrenia v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov len na naliehavé a nevyhnutné prípady a prípady, ktoré neznesú odklad.

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste na predkladanie podaní využívali podania elektronicky / e-mailom / alebo poštou. Pre posúdenie naliehavosti kontaktujte stálu službu OO PZ. V prípade odsúhlaseného vstupu do objektu občan musí mať nasadenú hygienickú rúšku, alebo respirátor a nesmie vykazovať známky akéhokoľvek ochorenia.

Stála služba OO PZ Nemšová : 0961203955

Všetky aktuality