Odstránenie nelegálnej skládky v meste Nemšová

Nelegálna skládka v Nemšovej pri rieke Vlára. Zriadená naším ,,spoluobčanom." 

Skládka po vyčistení zamestnancami mesta - VPS, m.p.o.

Odstránený odpad, vrátane nebezpečného odpadu, na náklady mesta - nás všetkých!

Všetky aktuality