Odpočty vodomerov

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje svojim odberateľom, že od pondelka 13. decembra 2021 budú pracovníci spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov v Nemšovej, Ľuborči, Kľúčovom a v Trenčianskej Závade.  Žiadame preto občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty, vyčerpali vodu zo šácht, osadili rebríky a uviazali psov. V prípade, že nebude možné vykonať odpočet, bude vám do poštovej schránky vhodený odpočtový lístok, ktorý doručte do sídla spoločnosti alebo stav vodomeru nahláste na číslo telefónu uvedené na odpočtovom lístku.

Ďakujeme za pochopenie.

Všetky aktuality