OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE V MESTE NEMŠOVÁ

OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE V MESTE NEMŠOVÁ

Názov projektu: Obnova športového areálu pri ZŠ v meste Nemšová

Stavba umiestnená: areál Základnej školy, k. ú. Nemšová

Predmet projektu: projekt je zameraný na obnovu športového areálu pri základnej škole. Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť jeho vzhľad, zlepšiť pohybovú aktivitu žiakov, zefektívniť tréningový proces športovcov a doplniť nové športové vyžitie pre obyvateľov mesta.

Základom je obnova existujúcej atletickej dráhy, ktorá je v súčasnosti v dezolátnom stave a  nie je vhodná na výučbu a rozvoj telesných športov. Obnova atletickej dráhy bude z časti kopírovať pôvodnú bežeckú trať, avšak novo navrhovaná bude vytvorená do nových obrubníkov s novými vrstvami. Povrch dráhy je navrhovaný na športový monolitický tartanový povrch. Nový ovál bude vytvorený so štyrmi dráhami s meranou dĺžkou 200 m, s rovinkou 100 m s doskočiskom do piesku na jej konci. Vnútorný sektor dráhy bude ponechaný v trávnatej ploche a budú posunuté a vycentrované futbalové bránky a osadené nové oplotenie na záchytné siete za bránky. Okrem toho pribudne aj športovisko – vrh guľou.

Finančný príspevok Fondu na podporu športu: 72 960,- Eur

Finančný príspevok z vlastných zdrojov:               72 960,- Eur

 

Všetky aktuality