Nominácia Králikovho mlyna na ocenenie časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019

 Mesto Nemšová bolo prezentované a úsilie všetkých podieľajúcich sa na obnove Králikovho mlyna bolo odmenené nomináciou MLYNA na prestížne ocenenie časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019 v kategórii OBNOVA/ADAPTÁCIA.

Slávnostné odovzdanie výročných cien (29. krát) za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku sa uskutočnilo 8. októbra 2020 v Bratislave.

Záznam z tohto podujatia, ktorého súčasťou je i reportáž z Králikovho mlyna, odvysiela RTVS dňa 24.10.2020 o 20.10 h na Dvojke.

Výročné ceny každoročne udeľuje a podujatie organizuje Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.

Všetky aktuality