Návrh stojísk na polopodzemné kontajnery na sídlisku Sklárska

V Meste Nemšová bude nainštalovaných päť stojísk na komunálny a separovaný odpad. Ich osadenie plánuje mesto v roku 2017 na sídlisku Sklárska.
Všetky aktuality