Náhradný termín zápisu detí do prvého ročníka na školský rok 2019/2020

Riaditeľka Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová oznamuje rodičom, že náhradný termín zápisu detí do prvého ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční 15. 04. 2019 (pondelok) od 08.00 do 15.30 hod. v priestoroch Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová. K zápisu je potrebné priniesť: občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa, rodný list dieťaťa, 14 € na zakúpenie pomôcok na vyučovanie a ak máte k dispozícii, môžete priniesť aj výsledok depistáže z MŠ.
Všetky aktuality