Monografia mesta Nemšová

Najobsiahlejšia publikácia o Nemšovej, ktorá má 333 strán, 1450 fotografií a ilustrácií, vydaná pri príležitosti 775. výročia prvej písomnej zmienky o Nemšovej.
Všetky aktuality