Mimoriadna situácia spojená s dlhotrvajúcim dažďom

Žiadame obyvateľov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde miestnymi komunikáciami znečistenými naplavenou zeminou - predovšetkým na ceste do miestnej časti Trenčianska Závada a pri kopci Hradisko v miestnej časti Ľuborča. Rovnako žiadame o zvýšenú opatrnosť pred zosuvom pôdy.

Z dôvodu možného narušenia koreňových systémov drevín pozdĺž rieky Vlára uzatvárame cyklotrasu na území mesta. Dôrazne žiadame o nevstupovanie na teleso cyklotrasy predovšetkým v časti od konca ulice Šidlíkové v smere na Horné Srnie z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti a majetku občanov. Zároveň Vám dávame na vedomie, že cyklotrasa v časti Horné Srnie je tiež uzatvorená.

Vyzývame občanov, aby sa vyhýbali všetkým lokalitám s existujúcim alebo potenciálnym povodňovým rizikom. Situáciu na území mesta Nemšová budú priebežne monitorovať členovia Dobrovoľného hasičského zboru. 

Všetky aktuality