Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín - ZADARMO!

MESTSKÝ ÚRAD V NEMŠOVEJ DÁVA DO POZORNOSTI MOŽNOSŤ VYUŽIŤ LETNÝ TÁBOR PRE DETI ZO SOCIÁLNE SLABŠÍCH RODÍN - ZADARMO. V prípade Vášho záujmu je potrebné kontaktovať Mestský úrad v Nemšovej, referát sociálnych vecí, tel. kontakty 032/65 09 641, 0918 876 668, kde Vám budú poskytnuté ďalšie informácie.
Všetky aktuality