Kalendár zberných dní v meste Nemšová na rok 2019

Mesto Nemšová zverejňuje kalendár zberných dní v meste Nemšová na rok 2019. Prípadné zmeny budú oznámené prostredníctvom mestského rozhlasu.
Všetky aktuality