Jarné upratovanie

Ako každý rok na jar, oslovujeme občanov mesta, bytové spoločenstvá, spoločenské organizácie, podnikateľov, obchodné a prevádzkové zariadenia, Vetropack a. s. , PD Vlára, VÚ, školy, aby sa zúčastnili prác jarného upratovania. Čistia sa tradične verejné priestranstvá, chodníky, krajnice, okolie sídlisk a rodinných domov, okolie prevádzok, škôl, cintorínov. Spoločenské organizácie a školy čistia vybrané úseky aj v extraviláne. Veríme, že si nájdete čas a aktívne sa zúčastnite na prácach jarného upratovania. Robíme to pre nás, pre seba, aby sme sa v prostredí, v ktorom žijeme, cítili dobre.

Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční v mestských častiach v Ľuborči a Kľúčovom v dňoch 16. a 17. marca, t.j. piatok v čase 7,00 – 15,00 hod. a v sobotu v čase 6,00 - 12,00 hod. a v Nemšovej a Trenčianskej Závade v dňoch 23. a 24. marca t.j. piatok v čase 7,00 – 15,00 hod. a v sobotu v čase 6,00 - 12,00 hod.

Pred svoje nehnuteľnosti môžete vyložiť elektrospotrebiče, napr. staré chladničky, práčky, sporáky, televízory, ďalej rozobratý nábytok, železný šrot, nebezpečný odpad - vyradené autobatérie a akumulátory, žiarivky, prázdne obaly od prípravkov na ochranu rastlín, farieb. Tento odpad budú zbierať len zamestnanci Verejnoprospešných služieb dopravnými prostriedkami v meste všeobecne známymi. Nedopustite odvoz odpadu inými vozidlami, aby sa korpusy elektrospotrebičov neobjavili na okrajoch mesta. V uvedené dni sa nevyváža stavebná suť a orezané konáre drevín.

VPS , m.p.o.Nemšová, Mesto Nemšová

Všetky aktuality