Jarné upratovanie 2015

Vážení občania, podnikatelia, vedúci obchodných a prevádzkových zariadení, vedenie Vetropacku a.s. a PD Vlára, velitelia VÚ, predsedovia bytových spoločenstiev, obraciame sa na Vás s „výzvou o účasť na prácach jarného upratovania“, ktoré sa uskutoční

v Ľuborči, Kľúčovom a v Trenčianskej Závade v piatok 20. a sobotu 21.marca 2015 v Nemšovej v piatok 27. a sobotu 28. marca 2015

 Čistia sa verejné priestranstvá, chodníky, krajnice, okolie sídlisk arodinných domov, okolie prevádzok, škôl, cintorínov. Organizácie čistia vybrané úseky aj v extraviláne, prístupové komunikácie a podobne. Obraciame sa na všetkých občanov mesta a spoločenstvá, aby sa zúčastnili prác jarného upratovania, vyhrabávania a čistenia trávnikov, chodníkov, priestranstiev ako aj čistenia okolia smetných boxov.

Ďalej sa obraciame na občanov, ktorí majú na miestnych cintorínoch hroby svojich zosnulých, aby ich očistili od suchých kvetov a starších vencov.
Všetky aktuality