Iniciatíva na podporu verejnej zbierky primátorom mesta Nemšová

Mesto Nemšová na základe škody na majetku spôsobenej požiarom v m. č. Trenčianska Závada, pri ktorej došlo k vážnemu poškodeniu stavby rodinného domu našej občianky Márie Gabrišovej, má záujem podieľať sa na úhrade nákladov súvisiacich so zabezpečením bývania poškodenej občianke.

 

Mesto Nemšová má záujem prispieť jednorazovou sumou poškodenej občianke a zároveň vyzýva svojich obyvateľov na dobrovoľný príspevok pani Márii Gabrišovej na účet zriadený jej rodinou. Keďže je už zverejnený účet, na ktorý môžu záujemcovia prispieť, nie je potrebné, aby mesto Nemšová zriadilo samostatný transparentný účet na tento účel. 

Všetky aktuality