Informácia o dezinfekcii verejných priestranstiev

Mesto Nemšová informuje občanov, že pracovníci VPS, m.p.o. vykonali v dňoch 6.4. a 8.4.2020 dezinfekciu verejných priestranstiev roztokom z chloranu sodného z dôvodu zníženia prenosu vírusu COVID 19. Vydezinfikované boli nasledovné objekty:

  • autobusové zastávky v meste Nemšová, vrátane mestských častí,
  • zábradlia pri vstupoch do lekární, pri vstupe do KC Nemšová a potravín Mlyny,
  • otváracie časti smetných nádob 1 100 l, ktoré sú umiestnené na sídliskách a ostatných vonkajších priestoroch mesta, vrátane mestských častí a cintorínov.

 

Následná dezinfekcia bude vykonaná 9.4. a 14.4. 2020.

Všetky aktuality