Celoplošné testovanie - COVID 19 v meste Nemšová

Celoplošné testovanie – COVID 19 v meste Nemšová

 

V sobotu 7.11.2020 a v nedeľu 8.11.2020 bude v našom meste prebiehať celoplošné testovanie na ochorenie COVID 19. Test môžete absolvovať v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. (posledný ster bude o 19:30 hod.)

Prestávky budú v čase od 12:00 hod. (posledný ster bude o 11:30 hod.) do 13:00 hod. a od 17:00 hod. (posledný ster bude o 16:30 hod.) do 17:30 hod.

 

ČO MUSÍTE VEDIEŤ?

 • Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov.
 • Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.
 • Na testovanie si prineste občiansky preukaz. Dieťa do 15 rokov si prinesie kartičku poistenca.
 • Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.

 

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE:

Pred vstupom do miestnosti sa budete riadiť pokynmi príslušníka polície prípadne ozbrojených síl.

Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

Určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom.

Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu.

Po registrácii dostane pridelené číslo a vreckovku.

Pristúpite k odpadkovému košu, vyfúkate si nos a odkašlete, zahodíte vreckovku.

Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo.

Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.

Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku.

Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz.

Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu.

Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.

Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

  

ZOZNAM ODBERNÝCH MIEST V MESTE NEMŠOVÁ

ODBERNÉ MIESTO Č. 1 – Kultúrne centrum, veľká sála, Ul. SNP 1, prízemie, (zoznam ulíc)

 • Janka Palu
 • Sklárska
 • Odbojárov
 • Sládkovičova
 • Hornov

 

ODBERNÉ MIESTO Č. 2  - Kultúrne centrum, veľké sála , Ul. SNP 1,  prízemie(zoznam ulíc)

 • Agátová
 • Bernolákova
 • Brezová
 • Jaseňová
 • Javorová
 • Jesenského
 • Kamenec
 • Lipová
 • Mierové námestie
 • Mlynská
 • Moravská
 • Nová Nemšová
 • Osloboditeľov
 • Rybárska
 • SNP
 • Šidlíkové
 • Šmidkeho
 • Štúrova
 • Topoľová
 • Vlárska

 

ODBERNÉ MIESTO Č. 3 – Športový areál NTS Nemšová, Ul. Školská č. 506, (zoznam ulíc)

 • 9. mája
 • Kropáčiho
 • Duklianska
 • Fraňa Madvu
 • Jozefa Hanku
 • Karpatská
 • Mládežnícka
 • Obrancov mieru
 • Pavla Kyrmezera
 • Považská, Púchovská
 • Revolučná
 • Slovenskej armády
 • Športovcov
 • Urbárska
 • Vážska
 • Za Soľnou
 • Záhumnie
 • Železničná
 • Pionierska
 • Ohrádky
 • Školská

 

ODBERNÉ MIESTO Č. 4 - Kultúrne stredisko Ľuborča, Ul. Ľuborčianska 9,(zoznam ulíc)

 • Antonstál
 • Bottova
 • Čerešňová
 • Družstevná
 • Dvorecká
 • Fučíkova
 • Hradná
 • J. Borovského
 • J. Lacu
 • Kukučínova
 • Ľuborčianska
 • M. Gorkého
 • Višňová
 • Závadská

 

ODBERNÉ MIESTO Č. 5 – Hasičská zbrojnica, Ul. Trenčianska 41, (zoznam ulíc)

 • Holubyho
 • Sadová
 • Slnečná
 • Stromová
 • Trenčianska
 • Záhradná 
 • Kúty (Trenčianska Závada)
 • Podhorská (Trenčianska Závada)
 • Potôčky (Trenčianska Závada)

 

Pre obyvateľov miestnej časti Trenčianska Závada, bude zabezpečený odvoz z autobusovej zastávky v Trenčianskej Závade na testovacie miesto v m. č. Kľúčové v nasledovných časoch:

V sobotu 7.11.2020 odchod o 13:30 hod.

 

Po pretestovaní všetkých obyvateľov m. č. Trenčianska Závada bude zabezpečený rovnaký odvoz späť.

 

Napriek skutočnosti, že test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste, prosíme Vás, aby ste využili testovacie miesto v závislosti od adresy (ulice) Vášho pobytu.

 

Na testovanie môžete prichádzať v ľubovoľnom čase, prosíme Vás však  o ohľaduplnosť, aby ste dali prednosť hendikepovaným ľuďom, starším ľuďom a tehotným matkám a ich sprievodu.

 

V prípade doplňujúcich informácii môžete kontaktovať linku mestského úradu na tel. čísle: 0918 876 725 prípadne mailom info@nemsova.sk .

 

Podrobné informácie o celoplošnom testovaní nájdete na webovom sídle www.somzodpovedny.sk

Všetky aktuality