Celoplošné testovanie - COVID 19 v meste Nemšová

Mesto Nemšová na základe rozhodnutia vlády SR na vykonanie prvého kola testovania – celoslovenského skríningu pripravuje v dňoch 23. až 24. januára zriadenie odberných miest na území mesta Nemšová.

Bližšie informácie budú zverejnené po zasadnutí okresného krízového štábu po zverejnení a upresnení uznesenia vlády SR k danému testovaniu.

 

Zároveň mesto Nemšová rokuje s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o zriadenie MOM – mobilného odberného miesta, ktoré by malo byť pre občanov k dispozícii v pracovných dňoch. V súčasnosti je možné požiadať o vykonanie antigénového testu už v zriadených MOM (napr. v Trenčíne)

 

Za pochopenie ďakujem

 

Ing. Rudolf Kúkel, PhD.
Prednosta MsÚ Nemšová

Všetky aktuality