Aktívny občan

Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na minirekonštrukcie.
Všetky aktuality