Aktuality

 • OZNAM

  21.2.2023

  Verejnoprospešné služby, m.p.o. oznamujú občanom, že ukončili rozdávanie vriec v rodinných domoch na triedený zber plastov, ostatných plastov, fólie, tetrapakov na kalendárny rok 2023. Občania, ktorí si vrecia neprevzali, si ich môžu prísť vyzdvihnúť na Verejnoprospešné služby, m.p.o. na Mierovom námestí počas otváracích hodín.

 • Ako správne vytriediť obaly od syrov?

  21.2.2023

  Ak správne triedime, svet je krajší! Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov: • Snažte sa odpad netvoriť vôbec. • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale: • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK. Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu. V prípade otázok nás kontaktujte: E-mail: obce@envipak.sk ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 15/A • 821 04 Bratislava www.envipak.sk • www.triedime.sk • www.vezmisi.ma

 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 22.02.2023

  17.2.2023

  Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na uliciach Bernolákova, Šidlíkové, Šmidkeho

 • Online prenos - Mestského zastupiteľstva Nemšová - 15.02.2023

  13.2.2023

  Sledujte online prenos Mestského zastupiteľstva v Nemšovej 15.02.2023 od 17:00 hodine z veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Pozvánka na mestské zastupiteľstvo dňa 15.02.2023

  10.2.2023

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta  3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 15. februára  2023 t. j. v stredu  o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • UPOZORNENIE

  30.1.2023

  Mesto Nemšová upozorňuje občanov mesta Nemšová a mestských častí, aby si z dôvodu poškodenia nádoby na komunálny odpad, ktoré sú ulomené v ich záchytnej časti, prišli vymeniť starú nádobu za novú nádobu na VPS Nemšová, m.p.o. v čase otváracích hodín. V prípade, že tak občania neurobia čo najskôr, spoločnosť Marius Pedersen, a.s. nebude takéto poškodené nádoby vyvážať z bezpečnostných dôvodov. Kontakt na VPS Nemšová, m.p.o. (0918 678 869, 0911 256 771)

 • Pozvánka - KARNEVAL 14.2.2023

  25.1.2023

  Mesto Nemšová a Základná umelecká škola Nemšová Vás srdečne pozývajú na detský karneval, ktorý sa uskutoční 14. februára od 16.00 do 18.00 hod. Tešiť sa môžete na súťaž: - o najlepšiu doma vyrobenú masku, - kupovanú masku, - skupinovú/rodinnú masku. Akciou Vás bude sprevádzať Šašo JAŠO. Vstup je voľný

 • Denný JARNÝ TÁBOR od 27.2 do 3.3.2023

  25.1.2023

  Denný Jarný tábor z rozprávky do rozprávky od 27.2 do 3.3.2023 v Kultúrnom centre Nemšová Deti je možné prihlásiť len na vybrané dni alebo na celých 5 dní. V cene tábore je zahrnutá celodenná strava pitný režim a odmeny do súťaží . Prihlásenie na tábor: www.robmeradost.sk Kontaktná osoba: Daša Uherková, 0918 765 494

 • Rozdávanie žltých vriec do rodinných domov na triedený zber

  23.1.2023

  Verejnoprospešné služby, mestská príspevková organizácia oznamujú občanom, že v období od 23.1.2023 budú priebežne občanom v rodinných domoch rozdávať vrecia na triedený zber plastov, ostatných plastov, fólie, tetrapakov na celý kalendárny rok 2023.

 • POZOR!!! ZMENA miesta hlasovania v Referende 2023

  17.1.2023

  Dňa 21.1.2023 sa bude konať Referendum v čase od 7.00 - 22.00 hod. Všetci voliči mesta Nemšová už boli informovaní doručením do schránok na adresu trvalého pobytu Oznámením o mieste a čase konania Referenda. Upozorňujeme občanov mesta Nemšová, že voliť v Referende túto sobotu budú môcť vo volebných miestnostiach, ktoré budú v mestskej športovej hale Nemšová. Oznamujeme voličom, ktorí sa nebudú v čase konania Referenda zdržiavať na adrese trvalého pobytu, že si môžu vybaviť hlasovací preukaz do 20.1.2023 do 12.00 hod. na mestskom úrade na prízemí v kancelárii č. 101 .

 • POZVÁNKA 16.02.2023 - 18.02.2023 JARNÝ BAZÁRIK

  16.1.2023

  Materské centrum Púpavka v spolupráci s mestom Nemšová Vás pozývajú na Jarný bazárik v dňoch 16.02.2023 - 18.02.2023 v KD Ľuborča. Tešíme sa na Vašu účasť.