Aktuality

 • SVETOVÝ DEŇ VODY 2023

  17.3.2023

  Svetový deň vody 2023 téma „Urýchlená zmena“ Dňa 22.03.2023 sa uskutoční na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne každoročná akcia Svetový deň vody. Témou Svetového dňa vody v roku 2023 je „Urýchlená zmena“ v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. Bližšie informácie v priloženom ozname.

 • MOŽNOSŤ OVERENIA KVALITY VODY - DEŇ VODY 22.3.2023

  15.3.2023

  Bližšie informácie v priloženom ozname

 • OZNAM - DEŇ VODY 22.03.2023

  15.3.2023

  Viete akú vodu pijete? Bližšie informácie v priloženom ozname

 • Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi.

  14.3.2023

  Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi.

 • 3. ročník celoslovenskej tanečnej súťaže - "DANCE POETRY" dňa 15.4.2023

  13.3.2023

  Mesto Nemšová a Základná umelecká škola Nemšová Vás pozývajú na 3. ročník celoslovenskej tanečnej súťaže DANCE POETRY, ktorá sa uskutoční dňa 15.4.2023 od 8:00 vo veľkej sále KC v Nemšovej.

 • 25. Výročie založenia ZUŠ - KONCERT ŽIAKOV A UČITEĽOV ZUŠ dňa 26.3.2023

  13.3.2023

  Základná umelecká škola Nemšová Vás srdečne pozýva na KONCERT ŽIAKOV A UČITEĽOV hudobného a tanečného odboru pri príležitosti 25. výročia založenia ZUŠ, ktorý sa uskutoční dňa 26.3.2023 o 15.00 hod. v Kultúrnom centre Nemšová.

 • Pozvánka - 31.3.2023 "CESTOVATEĽSKÝ VEČER"

  7.3.2023

  Mesto Nemšová v spolupráci so 117. zbor sv. Františka z Asissi Horné Srnie - Nemšová Vás pozýva na „Cestovateľský večer“, ktorý sa uskutoční dňa 31.3.2023 t.j. v piatok o 18:00 hod v Mestskom múzeu. Skauti Vám porozprávajú o svojom bicyklovom výlete do Česka a tiež sa dozviete viac o zabudnutých krásach slovenského Gemera. Vstupné je dobrovoľné Všetci ste srdečne pozvaní

 • Organizačné pokyny pre účastníkov Jarmoku 2023

  6.3.2023

  Nemšovský jarmok 2023 sa uskutoční dňa 11.08. - 12.08.2023. Prihlášky s naskenovanými dokladmi zasielajte na mail: sekretariatprimatora@nemsova.sk alebo osobne prineste do podateľne na MsÚ Nemšová. Informácie : zivotne@nemsova.sk Mobil: 0918 876 695

 • OZNAM - realizácia výkopových prác

  2.3.2023

  Mesto Nemšová ako správny cestný orgán oznamuje občanom že: Z dôvodu realizácie stavby „TN-A1-Nemšová_TS 0040-333, TS, VNK“ pozostávajúcej z rekonštrukcie technologickej časti trafostanice TS 0040-33, výmeny VN a NN rozvádzača a výmeny existujúceho poruchového VN káblového vedenia od trafostanice TS 0040-333 po trafostanicu TS 0040-334 spoločnosťou ELSPOL – SK s.r.o. budú v chodníkoch, miestnych komunikáciách a verejnej zeleni realizované výkopové práce v termíne od 27.02. 2023 (areál Spojenej katolíckej školy) a od 06.03.2023 do 14.04.2023 na uliciach Školská a Mierové námestie. Z dôvodu realizácie zmeny dokončenej stavby ,,Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Ľuborča, Závadská“ spoločnosťou SPP distribúcia, a.s. budú v chodníkoch, miestnych komunikáciách a verejnej zeleni realizované výkopové práce v termíne od 15. 03.2023 do 30.09.2023 a.s. v mestskej časti Ľuborča na uliciach: Cintorínska, Družstevná, Ľuborčianska, Dvorecká, Gorkého, Čerešňová, Hradná. Z dôvodu realizácie líniovej stavby optickej siete ,,INS_FTTH_TN¬_Trenčín_Nemšová 2“ spoločnosťou SUPTel, s.r.o. budú v chodníkoch, miestnych komunikáciách a verejnej zeleni realizované výkopové práce v termíne od 06. 03.2023 do 30.10.2023 a.s. v mestskej časti Nemšová na uliciach Športovcov, Mládežnícka, Za Soľnou, Jozefa Hanku, Antona Kropáčiho, Fraňa Madvu, Záhumnie, Vážska, Pionierska, Školská, Janka Palu, Pavla Kyrmezera, Mierové námestie.

 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 07.03.2023

  2.3.2023

  Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny dňa 7.3.2023 na uliciach Závadská, J. Hanku, A. Kropáčiho, , F. Madvu, P. Kyrmerzera, SID Záhumnie, Za Soľnou.