Aktuality

 • Pozvánka na neplánované mestské zastupiteľstvo dňa 29.03.2023

  24.3.2023

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta  4. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 29 . marca  2023 t. j. v stredu  o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Ak správne triedime, svet je krajší.

  24.3.2023

  Všetko, čo potrebujete vedieť o plastoch, bližšie informácie v priloženom ozname.

 • ZRUŠENIE nahláseného prerušenia distribúcie elektriny dňa 29.03.2023

  23.3.2023

  Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať ZRUŠENIE o plánovanom prerušení distribúcie elektriny dňa 29.03.2023 na uliciach Janka Palu a Závadská.

 • POZVÁNKA - 1. apríla 2023 na výlet spojený s turistikou cez trasu VRŠATEC - LEDNICA

  23.3.2023

  Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na VÝLET SPOJENÝ S TURISTIKOU CEZ TRASU VRŠATEC – LEDNICA, V SOBOTU, dňa 1. apríla 2023 S ODCHODOM AUTOBUSU O 8:00 hodine z MIEROVÉHO NÁMESTIA. Cesta na Vršatec a z Lednice zabezpečená. Po skončení turistiky Vás čaká prehliadka HRADU LEDNICA. Počet miest je obmedzený a preto je potrebné sa vopred nahlásiť prostredníctvom: e-mailu: evidencia@nemsova.sk, osobne na mestskom úrade, telefonicky: 0918 876 668 najneskôr do 30. marca 2023. V prípade nepriaznivého počasia sa turistika prekladá na 22. apríla 2023.

 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 29.03.2023

  22.3.2023

  Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny dňa 29.03.2023 na uliciach Janka Palu a Závadská.

 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 28.03.2023

  22.3.2023

  Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny dňa 28.03.2023 na ulici Závadská č. 99.

 • ARTY PARTY 2023 S TINKOU BUBLINKOU

  20.3.2023

  Mesto Nemšová v spolupráci s obcou Mikušovce Vás pozýva na tvorivý, letný , denný tábor ARTY PARTY 2023 pre deti od 6 - 14 rokov. I. turnus 3. - 8.júla 2023 (pondelok – sobota) v KC Nemšová, II. turnus od 1. – 6. augusta 2023 (utorok - nedeľa) ) v KC Nemšová a III. turnus od 7. - 12. augusta 2023 (pondelok - sobota) v KC Mikušovce.

 • SVETOVÝ DEŇ VODY 2023

  17.3.2023

  Svetový deň vody 2023 téma „Urýchlená zmena“ Dňa 22.03.2023 sa uskutoční na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne každoročná akcia Svetový deň vody. Témou Svetového dňa vody v roku 2023 je „Urýchlená zmena“ v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. Bližšie informácie v priloženom ozname.

 • MOŽNOSŤ OVERENIA KVALITY VODY - DEŇ VODY 22.3.2023

  15.3.2023

  Bližšie informácie v priloženom ozname

 • OZNAM - DEŇ VODY 22.03.2023

  15.3.2023

  Viete akú vodu pijete? Bližšie informácie v priloženom ozname

 • Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi.

  14.3.2023

  Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi.