Aktuality

 • MESTO NEMŠOVÁ V TELEFÓNE - Stiahnutie mobilnej aplikácie

  13.7.2022

  MESTO NEMŠOVÁ V TELEFÓNE „SOM“ – (správy o meste) je mobilná aplikácia určená pre všetky smartfóny za predpokladu použitia operačného systému iOS alebo Android. Jej inštaláciu, resp. aktualizáciu môžete realizovať prostredníctvom mobilného telefónu cez služby „GOOGLE PLAY – obchod Play“ alebo „APP STORE“. Do vyhľadávača uveďte iba SOM Nemšová. V súčasnej podobe aplikácia slúži na rýchly prístup k informáciám o dianí v našom meste, o pripravovaných akciách, o realizovaných projektoch... poskytuje užitoč

 • OZNAM 13.7.2022 - 16.7.2022 "Atletická dráha s doskočiskom"

  12.7.2022

  Dňa 13.7.2022 bude na športovom ihrisku „Atletická dráha s doskočiskom“ v priestore areálu školy vykonaná chemická likvidácia buriny. Z tohto dôvodu bude vstup na športové ihrisko v dňoch 13.7. – 16.7.2022 zakázaný. Následne sa v tomto priestore budú do konca mesiaca júl 2022 realizovať záhradné terénne úpravy, preto používanie športového ihriska bude možné len na jeho vymedzenej časti – basketbalového ihriska. Ďakujeme za pochopenie.

 • OZNAM

  11.7.2022

  Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že Mestská športová hala a Fitnes klub budú od 12. do 21. júla zatvorené .

 • PRIPOMIENKA dnes 8.júla 2022 - LETNÉ KINO na NTS Nemšová

  8.7.2022

  Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na Letné kino v rámci, ktorého si môžete pozrieť film Ženská pomsta, ktoré sa uskutoční dnes v piatok 8. júla o 21, hodine v športovom areáli NTS v Nemšovej, vstup je voľný. V prípade nepriaznivého počasia sa letné kino ruší.

 • 8. júla 2022 "OZNAM" STAVEBNÝ ÚRAD - Zatvorený

  7.7.2022

  Mestský úrad oznamuje, že dňa 8. júla 2022 v piatok bude STAVEBNÝ ÚRAD zatvorený.

 • AKCIA - Tenisové kurty

  1.7.2022

  Akcia na mesiac júl pre občanov Nemšovej 1€/h, informácia a rezervácia na tel. 0910 986 637 alebo na mieste - areál NTS

 • UPOZORNENIE - Upozorňujeme občanov na zvýšené riziko úrazov v súvislosti s výstavbou opticke

  1.7.2022

  Budovanie optickej siete na území mesta Nemšová Na území mesta Nemšová sa realizuje výstavba novej optickej siete. Investor buduje optickú sieť po vytýčených trasách v zmysle stavebného povolenia. Vzhľadom na prebiehajúce práce sa investor rozhodol zriadiť optickú prípojku nie len na hranice pozemkov, ale až priamo ku rodinnému alebo bytovému domu na jeho náklady, teda bezplatne pre koncových účastníkov. Ak koncový účastník požaduje vybudovanie optickej prípojky je potrebné, definovať možnú trasu prípoj

 • Zmena úradných hodín STAVEBNÉHO ÚRADU Nemšová od 1.7.2022

  30.6.2022

  Mestský úrad oznamuje, že od 1.7.2022 bude mať STAVEBNÝ ÚRAD upravené úradné hodiny pre vybavovanie občanov v mesiacoch júl / august 2022. Za pochopenie ďakujeme.

 • Zmena úradných hodín MESTSKÉHO ÚRADU Nemšová od 1.7.2022

  30.6.2022

  Mestský úrad oznamuje, že od 1.7.2022 bude mať upravené úradné hodiny pre vybavovanie občanov v mesiacoch júl / august 2022. Za pochopenie ďakujeme.

 • 13. júl 2022 Deratizácia na území mesta Nemšová a mestských častí Ľuborča, Kľúčové a Trenčia

  28.6.2022

  Deratizácia na území mesta Nemšová a mestských častí Ľuborča , Kľúčové a Trenčianska Závada. Mesto Nemšová v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečí deratizáciu priestranstiev verejnej zelene vrátane stojísk smetných nádob nachádzajúcich sa na verejnej zeleni a objektov v majetku mesta v termíne 13.07.2022.

 • 8. júl 2022 - LETNÉ KINO - NTS Nemšová

  28.6.2022

  Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na Letné kino v rámci, ktorého si môžete pozrieť film Ženská pomsta, ktoré sa uskutoční v piatok 8. júla o 21, hodine v športovom areáli NTS v Nemšovej, vstup je voľný.

 • Online prenos - Mestské zastupiteľstvo Nemšová 23.6.2022

  22.6.2022

  Sledujte online prenos. zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej 23.6.2022 od 17:00 hodine z veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.