Aktuality

 • Online prenos - Mestské zastupiteľstvo Nemšová 26.10.2022

  25.10.2022

  Sledujte online prenos. zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej 26.10.2022 od 17:00 hodine z veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • 15.11.2022 Odber krvi v KC Nemšová

  24.10.2022

  Dňa 15. 11. 2022 sa uskutoční odber krvi v KC Nemšová na ul. SNP. Darcovia krvi sa môžu nahlásiť u predsedníčky SČK p. Alžbety Gurínovej na tel. čísle 0905 382 237

 • SPOJENÉ VOĽBY 2022

  18.10.2022

  Sledujte aktuálne informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľbám do orgánov samosprávnych krajov 2022

 • Pozvánka 16.10.2022 a 23.10.2022 - Mesiac úcty k starším

  15.10.2022

  Mesto Nemšová pozýva všetkých občanov ale najmä dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším do veľkej sály KC v Nemšovej

 • Online prenos - Slávnostné oceňovanie osobností - Nemšová 2.10.2022

  2.10.2022

  Sledujte online prenos zo slávnostného oceňovania osobností v Nemšovej 2.10.2022 od 15:00 hodine z veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • OZNAM - Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu do konca roka 2022

  30.9.2022

  Mesto Nemšová oznamuje občanom, že Štatistický úrad Slovenskej republiky v roku 2022 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu. Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 700 obcí, medzi nimi aj naše mesto.

 • POZVÁNKA - "OSLAVY 780. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY" 2. októbra 2022

  27.9.2022

  Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na OSLAVY 780. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY, ktoré sa uskutočnia 2. októbra 2022 t.j. v nedeľu a to nasledovne: 10.15 – SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA v KOSTOLE SV. MICHALA ARCHANJELA 14.00 – HODOVÝ KONCERT V KOSTOLE V NEMŠOVEJ - HUGO PULIŠ, ROMAN PAPIERNIK – HRA NA AKORDEÓNE 15.00 – SLÁVNOSTNÉ OCEŇOVANIE OSOBNOSTÍ MESTA ZA PRÍNOS A ZÁSLUHY V RÔZNYCH OBLASTIACH ŤIVOTA – KC NEMŠOVÁ / veľká sála/

 • POZVÁNKA - 8.10.2022 na výlet spojený s turistikou cez trasu VRŠATEC - SIDÓNIA

  27.9.2022

  Mesto Nemšová Vás všetkých pozýva na výlet spojený s turistikou cez trasu VRŠATEC - SIDÓNIA v sobotu 08.10.2022. Cesta na Vršatec zabezpečená Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom: Emailu: evidencia@nemsova.sk Čísla telefónu: 0918 876 668 alebo osobne na mestskom úrade najneskôr do 04. októbra 2022

 • 6. októbra 2022 - VERNISÁŽ dvoch historických výstav

  27.9.2022

  Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na vernisáž dvoch historických výstav „ 780.VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY MESTA NEMŠOVÁ “ a „100 ROKOV OD ÚVODNÝCH STAVEBNÝCH PRÁC NA MOSTE TOMÁŠA GARIKA MASARYKA CEZ RIEKU VLÁRA“ , ktorá sa uskutoční 6. októbra 2022 o 16.30 v mestskom múzeu . Výstava potrvá do 31.12.2022.

 • POZVÁNKA - 25.09.2022 o 11. hod. - Futbalový turnaj v BRUMOV-BYLNICE

  23.9.2022

  Mesto Brumov -Bylnice Vás pozýva na mezinárodný futbalový turnaj Fínsko U18 - Slovensko U18, ktorý sa koná v rámci Turnaja Václava Ježka dňa 25.9. 2022 o 11 hod. na ihrisku FC Brumov.

 • Online prenos - Mestské zastupiteľstvo Nemšová 22.9.2022

  21.9.2022

  Sledujte online prenos. zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej 22.9.2022 od 17:00 hodine z veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • POZVÁNKA - Výstava obrazov detí v Králikovom mlyne "LACOVE CHROBÁKY"

  20.9.2022

  Králikov mlyn Vás pozýva na Výstavu obrazov detí – Lacove chrobáky, ktorá sa uskutoční počas mesiacov september a október 2022.