Aktuality

 • 1.12.2022 - VERNISÁŽ VÝSTAVY "Rozprávka Tatier" v Mestskom múzeu

  25.11.2022

  Amatérsky fotograf Ján Žovinec a Mesto Nemšová Vás pozývajú  na Vernisáž výstavy  "ROZPRÁVKA TATIER". Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 1. decembra 2022 t.j. vo štvrtok o 16.00 hod. v Mestskom  múzeu v Nemšovej. Výstava potrvá do 5. decembra 2022. Vstup voľný. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • 11.12.2022 - Adventný koncert žiakov ZUŠ Nemšová

  24.11.2022

  Základná umelecká škola Nemšová Vás srdečne pozýva na Adventný koncert žiakov a učiteľov hudobného odboru, ktorý sa uskutoční dňa 11.12.2022 t.j. v nedeľu o 16.30 h v Kultúrnom centre Nemšová Vstup je voľný

 • 4.12. 2022 Mikulášsky koncert ZUŠ Nemšová

  24.11.2022

  Základná umelecká škola Vás pozýva na Mikulášsky koncert žiakov tanečného odboru, ktorý sa uskutoční dňa 4.12.2022 t.j. v nedeľu o 16.30 h v Kultúrnom centre Nemšová. Vstup je voľný

 • 29.11.2022 Dubnicu nad Váhom navštívi komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

  23.11.2022

  Vo utorok 29. novembra 2022 navštívi Dubnicu nad Váhom v rámci návštev slovenských miest komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Pôvodne plánovaná návšteva, ktorá sa mala uskutočniť v závere semptembra, bola pre zdravotné dôvody presunutá. Nový termín Dňa s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím je 29. november 2022. V rámci jej programu sa stretne s vedením mesta, ako aj so zástupcami organizácií a spoločností, ktoré sa venujú obyvateľom so zdravotným postihnutím. Rovnako navštívi aj sociálny podnik technických služieb mesta, Špecializované zariadenie v Prejte či chránenú dielňu keramikárky Soni Zeliskovej. V čase od 15.00 h do 17.00 h bude komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím k dispozícii pre verejnosť na stretnutí s občanmi v prezentačnej miestnosti domu kultúry (prízemie vľavo). Počas tohto stretnutia sa môžu na Zuzanu Stavrovskú a jej tím obrátiť občania so zdravotným znevýhodnením so svojimi podnetmi a využiť individuálne poradenstvo. Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím, podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Občania, ktorí sa domnievajú, že osoby so zdravotným postihnutím boli poškodené konaním autorít či subjektov Slovenskej republiky, môžu svoje podnety nahlasovať aj elektronicky na stránke www.komisiaprezdravotnepostihnutych.sk.

 • 5. 12.2022 - PRIVÍTANIE MIKULÁŠA

  23.11.2022

  Mesto Nemšová a Základná umelecká škola Vás srdečne pozývajú na privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka, ktoré sa uskutoční dňa 5. decembra 2022 v amfiteátri pri mestskom múzeu. Tešiť sa môžete na Vianočný jarmok, príchod Mikuláša, rozsvietenie stromčeka a budete mať možnosť aj nazrieť do stálej a dočasnej expozície v mestskom múzeu. Záujemcovia o predaj výrobkov a produktov ( včelí med, vianočné pečivo, ozdoby sušené ovocie) sa môžu prihlásiť na čísle telefónu 0918 876 668 alebo na evidencia@nemsova.sk a to najneskôr do 30.11.2022.

 • 26.11.2022 - Výstava BETLEHEMOV v Králikovom mlyne

  23.11.2022

  Mesto NEMŠOVÁ v spolupráci s Občianskym združením PEREGRÍN Vás pozýva na otvorenie III. ročníka Výstavy BETLEHEMOV v Králikovom mlyne v sobotu 26. novembra 2022 o 15.h Jedinečné papierové betlehemy zo zbierky rodiny Plátekovej z Detvy a ďalšie si budete môcť pozrieť denne, od nedele 27.11. - do soboty 3.12. 2022 od 14 h – do 17 h naďalej bude výstava prístupná počas otváracích hodín KRÁLIKOVHO MLYNA až do 6.1.2023 Počas otvorenia výstavy si môžete v priestoroch sídla OZ PEREGRÍN, na Mlynskej ulici 10, zakúpiť vianočné vence a ozdoby, oblátky, zdobené perníky, včelí med, a iné výrobky domácich majstrov

 • OZNAM - zatvorený stavebný úrad

  22.11.2022

  Mesto Nemšová oznamuje občanom, že od 23. novembra do 25. novembra 2022 bude stavebný úrad zatvorený.

 • Ukončenie sezóny - Regionálne centrum zhodnocovania BRO

  19.11.2022

  KOMPOSTÁREŇ na ulici Gorkého č. 2097 UKONČILA SEZÓNU pre obce, firmy a verejnosť dňom 12.11.2022. O otvorení sezóny 2023 vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky.

 • Online prenos - Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo Nemšová 16.11.2022

  16.11.2022

  Sledujte online prenos ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej 16.11.2022 od 19:00 hodine z veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Online prenos - Mestské zastupiteľstvo Nemšová 16.11.2022

  16.11.2022

  Sledujte online prenos zo 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej 26.11.2022 od 17:00 hodine z veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva 16.11.2022

  15.11.2022

  V súlade s § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 16. novembra 2022 t. j. v stredu o 19.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Pozvánka na mestské zastupiteľstvo dňa 16.11.2022

  15.11.2022

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 16. novembra 2022 t. j. v stredu o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.