Aktuality

 • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  28.1.2022

  Mestský úrad v Nemšovej oznamuje voľné pracovné miesto na pozícii: referent oddelenia investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku, dopravy a pozemných komunikácií, stavebného úradu mesta Nemšová

 • OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE - VEDÚCI STAVEBNÉHO ÚRADU MESTA NEMŠOVÁ

  28.1.2022

  Mesto Nemšová so sídlom Janka Palu 2/3, 914 441 Nemšová hľadá vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu vedúci oddelenia investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku, dopravy a pozemných komunikácií, stavebného úradu mesta Nemšová

 • OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - IBV Pod Horou

  28.1.2022

  Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž.

 • Pozvánka na vernisáž - Ľubica Vlková

  27.1.2022

  Mesto Nemšová Vás pozýva na vernisáž výstavy s názvom "SAMA SEBOU", ktorej autorkou je Ľubica Vlková dňa 8.3.2021 o 16:30hod v Mestskom múzeu Nemšová

 • Pozvánka na MsZ

  24.1.2022

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor neplánované 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 27. januára 2022 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.