Aktuality

 • POZVÁNKA - 26.12.2022 Vianočný koncert "Vinšujeme Vám"

  22.12.2022

  Folklórna skupina Liborčan a Mesto Nemšová Vás srdečne pozývajú na vianočný koncert " Vinšujeme Vám" dňa 26.12.2022 o 16.00 hod. v kostole sv. Michala Archanjela v Nemšovej. Všetci ste srdečne vítaní.

 • Betlehemské svetlo 2022

  21.12.2022

  Aj tento rok skauti prinesú plamienok mieru a pokoja, ktorý má tento rok o čosi silnejšie posolstvo, do vašich domov, aby mohlo byť súčasťou vašich rodín počas štedrej večere. 24.12. budú skauti roznášať svetlo po domoch v Nemšovej a Ľuborči. Plamienok bude tiež dostupný v kostole počas rannej svätej omše, kde si ho môžete odpáliť a priniesť domov. Plamienok bude tiež dostupný v kaplnkách v mestských častiach: Borčice - od 9:15 Kľúčové - od 9:30 Trenčianska Závada - od 9:45

 • VETERINÁRNE OPATRENIA pre mesto Nemšová

  21.12.2022

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín (ďalej „RVPS Trenčín“) podľa § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov N A R I A Ď U J E veterinárne opatrenia pre mesto Nemšová

 • OZNAM - zatvorená mestská knižnica

  21.12.2022

  Mesto Nemšová oznamuje občanom, že od 23. 12.2022 do 9.1.2023 bude mestská knižnica zatvorená z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. telefónny kontakt: 0915 999 683

 • 26. Reprezentačný ples mesta Nemšová

  21.12.2022

  Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na 26. reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční dňa 21.1.2023 o 19.00 hodine vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej s bohatým kultúrnym programom. Cena vstupenky je 50€.

 • Pozvánka - 1.1.2023 Privítanie NOVÉHO ROKA 2023

  20.12.2022

  Mesto Nemšová Vás všetkých pozýva na zapálenie NOVOROČNEJ VATRY pri príležitosti privítania Nového roka 2023. Sobotište 1.1.2023 o 16.30 hodine.

 • 17.12.2022 - Betlehemské svetlo aj v našom meste

  16.12.2022

  Slovenský skauting, o. z., oznamuje občanom, že v sobotu 17. decembra 2022, príde vlakom aj do nášho mesta Betlehemské svetlo, ktoré sa osobným odpaľovaním zo sviečky na sviečku bude vďaka skautom šíriť tento rok po Slovensku už po 33. krát. Viac o Betlehemskom svetle sa dozviete na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk. Presný čas príchodu nájdete na tejto mape. Doplňujúce informácie • Viac o Betlehemskom svetle sa dozviete na stránke www.betlehemskesvetlo.sk. • Podrobnosti o vlakovom rozvoze nájdete v tlačovej správe. • Na tomto odkaze nájdete niekoľko fotografií, ktoré môžete v rámci informačného článku publikovať. web: www.betlehemskesvetlo.sk, www.skauting.sk

 • Online prenos - Mestského zastupiteľstva Nemšová - 15.12.2022

  15.12.2022

  Sledujte online prenos Mestského zastupiteľstva v Nemšovej 15.12.2022 od 17:00 hodine z veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi.

  13.12.2022

  Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku. Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

 • Pozvánka na mestské zastupiteľstvo dňa 15.12.2022

  12.12.2022

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2022 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • OZNAM - ÚRADNÉ HODINY - REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

  9.12.2022

  Výruby stromov, Verejná zeleň, Súhlasy na stavbu a užívanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, Povolenie – stavba a kolaudácia studne, Povolenia ambulantný predaj, Jarmok, Rybárske lístky Ing. Renáta Slotíková Mobil: 0918 876 695 Mail: zivotne@nemsova.sk Pondelok: 6:30 – 11:30 12:30 – 14:30 Utorok: nestránkový deň Streda: 8:30 – 11:30 12:30 – 17:30 Štvrtok: nestránkový deň Piatok: 6:30 – 11:30 12:30 – 13:30

 • Dňa 09.12.2022 v piatok prebehne hlasitá skúška sirén civilnej ochrany

  8.12.2022

  V piatok 9. decembra o 12. hodine bude vykonané preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom. Preskúšanie sirén sa vykonáva pravidelne každý druhý piatok v mesiaci hlasitou alebo tichou skúškou. S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu pre vojnu na Ukrajine bolo od marca 2022 vykonávanie hlasitej skúšky sirén pozastavené a realizované boli iba tiché skúšky na elektronických sirénach. Preskúšanie sirén sa vykonáva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Hlasitú skúšku sirén je potrebné vykonať z dôvodu, že v súčasnosti sa uskutočňuje intenzívna výstavba nových sirén v rámci projektu Ministerstva vnútra SR pod názvom Budovanie systému včasného varovania, ktorý podporila Európska únia cez operačný program Kvalita životného prostredia. Sirény odovzdané do užívania je nutné odskúšať aj cez hlasitú skúšku. Realizáciou hlasitej skúšky na všetkých sirénach sa zároveň zabezpečí komplexné preskúšanie varovného systému.