Aktuality

 • Pozvánka na MsZ

  27.12.2021

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor neplánované 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 29. decembra 2021 t. j. v stredu o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí

 • Pozvánka na MsZ

  13.12.2021

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2021 t. j. v stredu o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Odpočty vodomerov

  8.12.2021

  Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje svojim odberateľom, že od pondelka 13. decembra 2021 budú pracovníci spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov v Nemšovej, Ľuborči, Kľúčovom a v Trenčianskej Závade.

 • Obmedzenie dodávky pitnej vody

  8.12.2021

  Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová oznamuje, že vo štvrtok 09.12.2021 v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. bude obmedzená dodávka pitnej vody z dôvodu vykonávania opravy na čerpacej stanici v celej Nemšovej, Ľuborči a Novej Nemšovej.

 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny

  6.12.2021

  Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny.

 • Rozsvietenie vianočného stromčeka

  5.12.2021

  Ani tento rok nebude chýbať rozsvietený vianočný stromček. Pre zlú pandemickú situáciu ho nerozsvietil Mikuláš ale primátor, sám bez asistencie detí.

 • Otváracie dni na Zbernom dvore počas vianočných sviatkov

  23.11.2021

  Otváracie dni a hodiny na zbernom dvore na ulici Borovského počas vianočného obdobia.

 • Kompostáreň - otváracie dni počas zimných mesiacov

  22.11.2021

  Mesto Nemšová oznamuje občanom, že kompostáreň na Gorkého ulici ukončila sezónu 2021 dňom 13.11.2021.

 • Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s.

  22.11.2021

  Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2022.

 • Pozvánka na MsZ

  15.11.2021

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 18. novembra 2021 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Mobilné odberové miesto

  10.11.2021

  Mesto Nemšová oznamuje, že od 2.10.2021 je opäť možnosť otestovania sa na COVID - 19 v mobilnom odberovom mieste pred areálom NTS.

 • Vernisáž výstavy Ľubice Vlkovej - zmena

  4.11.2021

  Mesto Nemšová oznamuje, že kvôli nepriaznivej pandemickej situácii sa vernisáž výstavy s názvom "SAMA SEBOU", ktorej autorkou je Ľubica Vlková presúva na iný termín, a to dňa 8.3.2022