8.6.2024 Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu na deň 8.6.2024.

Mesto Nemšová má pre Voľby do Európskeho parlamentu 2024, ktoré sa budú konať dňa 8. 06. 2024, vytvorených 6 volebných okrskov.

Sídlo volebného okrsku:

  • Okrsok č. 1 – Kultúrne centrum, SNP 1, Nemšová, veľká sála, prízemie
  • Okrsok č. 2 - Kultúrne centrum, SNP 1, Nemšová, veľká sála, prízemie
  • Okrsok č. 3 – Kultúrne centrum, SNP 1, Nemšová, zasadačka, prízemie
  • Okrsok č. 4 – Kultúrne stredisko Ľuborča, Ľuborčianska 9, Nemšová
  • Okrsok č. 5 – Hasičská zbrojnica Kľúčové, Trenčianska 41, Nemšová
  • Okrsok č. 6 – Kultúrny dom, zasadačka, Trenčianska Závada, Kúty 21, Nemšová

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie matrika@nemsova.sk, žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: evidencia@nemsova.sk.

Doručovanie – delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií do 9.04. 2024 do 24:00 hod.

 

DELEGOVANIE DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ

Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Podľa výsledkov ostatných volieb do NR SR z roku 2023, sú v NR SR zastúpené tieto

a) politické strany a politické hnutia:

HLAS - sociálna demokracia

Kresťanskodemokratické hnutie

Progresívne Slovensko

Sloboda a Solidarita

Slovenská národná strana

SMER - sociálna demokracia

b) koalícia:

SLOVENSKO, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ

    Všetky aktuality