6.-10.5.2024 Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy

V dňoch 6.-10.5.2024 bude prebiehať podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ Odbojárov 177/8A, Nemšová, vrátane elokovaných pracovísk. 

Všetky aktuality